Serce, rozum czy marketing – na czym polega magia kina? Cz. 8 (ostatnia)

Wstęp Rozdział 1 – SERCE, ROZUM – OSOBNO, A JEDNAK RAZEM? 1.1. Opowiedzieć historię – narracja 1.2. Zapoznać, zainteresować, zaangażować – identyfikacja 1.3. Jednak razem – emocjonalność i racjonalność Rozdział 2 – MACHINA MARKETINGOWA  2.1. Film jako produkt 2.2. Marketing filmowy mix 2.3. Materiały reklamowe Rozdział 3 – FILM W DRODZE 3.1. Konsument i krytyk mają głos…

Serce, rozum czy marketing – na czym polega magia kina? Cz. 7

Wstęp Rozdział 1 – SERCE, ROZUM – OSOBNO, A JEDNAK RAZEM? 1.1. Opowiedzieć historię – narracja 1.2. Zapoznać, zainteresować, zaangażować – identyfikacja 1.3. Jednak razem – emocjonalność i racjonalność Rozdział 2 – MACHINA MARKETINGOWA  2.1. Film jako produkt 2.2. Marketing filmowy mix 2.3. Materiały reklamowe Rozdział 3 – FILM W DRODZE 3.1. Konsument i krytyk mają głos…

Serce, rozum czy marketing – na czym polega magia kina? Cz. 6

Wstęp Rozdział 1 – SERCE, ROZUM – OSOBNO, A JEDNAK RAZEM? 1.1. Opowiedzieć historię – narracja 1.2. Zapoznać, zainteresować, zaangażować – identyfikacja 1.3. Jednak razem – emocjonalność i racjonalność Rozdział 2 – MACHINA MARKETINGOWA  2.1. Film jako produkt 2.2. Marketing filmowy mix 2.3. Materiały reklamowe Rozdział 3 FILM W DRODZE Tytuł rozdziału ma charakter przenośny i…

Serce, rozum czy marketing – na czym polega magia kina? Cz. 5

Wstęp Rozdział 1 – SERCE, ROZUM – OSOBNO, A JEDNAK RAZEM? 1.1. Opowiedzieć historię – narracja 1.2. Zapoznać, zainteresować, zaangażować – identyfikacja 1.3. Jednak razem – emocjonalność i racjonalność Rozdział 2 – MACHINA MARKETINGOWA  2.1. Film jako produkt 2.2. Marketing filmowy mix Koncepcja marketingu mix ma swoje odzwierciedlenie w dziedzinie reklamy  i promocji filmu. Zawiera kluczowe…

Serce, rozum czy marketing – na czym polega magia kina? Cz. 4

Wstęp Rozdział 1 – SERCE, ROZUM – OSOBNO, A JEDNAK RAZEM? 1.1. Opowiedzieć historię – narracja 1.2. Zapoznać, zainteresować, zaangażować – identyfikacja 1.3. Jednak razem – emocjonalność i racjonalność Rozdział 2 MACHINA MARKETINGOWA Kluczowe pojęcia używane w zawodowym marketingu filmów to ich zbywalność oraz grywalność. Oba są stopniowalne. Pierwsze z nich oznacza perspektywiczną możliwość skutecznego…

Serce, rozum czy marketing – na czym polega magia kina? Cz. 3

Wstęp Rozdział 1 – SERCE, ROZUM – OSOBNO, A JEDNAK RAZEM? 1.1. Opowiedzieć historię – narracja 1.2. Zapoznać, zainteresować, zaangażować – identyfikacja Poglądy na temat identyfikacji krystalizowały się już przed przełomem dźwiękowym, który miał miejsce w 1927 roku, i podlegały ciągłej ewolucji zgodnie z zasadą co inny uczony, to inny punkt widzenia. Pojęcie to wprowadził…

399. Serce, rozum czy marketing – na czym polega magia kina? Cz. 2

W tym poście ujrzymy logiczną całość mojej pracy dyplomowej, jaką jest spis treści. Dziś też zapoznamy się z pierwszą częścią rozdziału pierwszego. Wstęp Rozdział 1 – SERCE, ROZUM – OSOBNO, A JEDNAK RAZEM? 1.1. Opowiedzieć historię – narracja 1.2. Zapoznać, zainteresować, zaangażować – identyfikacja 1.3. Jednak razem – emocjonalność i racjonalność Rozdział 2 – MACHINA…

398. Serce, rozum czy marketing – na czym polega magia kina? Cz. 1

Zeszły miesiąc był miesiącem muzycznym, ten natomiast będzie filmowy. Wstawię kilka części swojej pracy licencjackiej z dziennikarstwa i komunikacji społecznej (spec. reklama i promocja) pod wdzięcznym tytułem Serce, rozum czy marketing – na czym polega magia kina?. Rozpoczynamy więc od krótkiego wstępu. Wstęp Jednym z pierwszych i wciąż aktualnych sporów w dziedzinie filmu jest ten o to,…