321. 28-dniowe wyzwanie pisarskie. Dzień 21

Dzień 21. Jak zmieniłaś się w ciągu minionych dwóch lat. Ostatnie dwa lata cofają do lutego 2016. Wówczas pracowałam na pierwszej umowie, a przede mną była perspektywa przedłużenia jej na kolejne pół roku. W sierpniu, miesiąc przed planowanym jej rozciągnięciem, pozbyłam się pracy. Wkrótce okazało się, że poważnie zachorowałam. Był wrzesień, a zwłaszcza październik. Ni…