245. FEMALE GOTHIC cz. 8 – American Female Gothic: osobiste i tragiczne doświadczenia

By uporządkować dotychczasowe rozważania na temat żeńskiego gotycyzmu oraz etapów jego rozwoju, pragnę rzucić światło na dwie istotne kwestie. Są one zarówno głównym odniesieniem, jak i powodem ku temu, by jako kolejne istotne stadium rozwoju opisać gotycyzm amerykański: 1)    jak pokazuje mój dotychczasowy wybór etapów ewolucji podgatunku Female Gothic, związany jest on przede wszystkim z…

244. FEMALE GOTHIC cz. 7 – Victorian Female Gothic: siła kobiecości

Era panowania królowej Wiktorii to czas dominacji specyficznego ideału urody kobiet oraz wyobrażenia na temat ich przeznaczenia. W znakomicie napisanym kompendium wiedzy na temat tożsamości i seksualności kobiet tamtych czasów, Agnieszka Gromkowska-Melosik oddaje stan ówczesnej sytuacji kobiet w związku z powyższym: (…) należy zauważyć, że w psychice i życiu wielu wiktoriańskich kobiet z całą pewnością toczyła…

243. FEMALE GOTHIC cz. 6 – Victorian Female Gothic: opowieści o duchach

Era panowania królowej Wiktorii – od 1837 do 1901 roku – to długi, względnie stały, a zarazem różnorodny okres w historii Wielkiej Brytanii. Wyznacza osobny etap nie tylko w polityce, ale także w wielu dziedzinach sztuki, życia społecznego i obyczajowości. Wyróżnia się przykładowo wiktoriańską modę, moralność, oczywiście literaturę, a także wzmożoną w tamtym czasie i bardziej…

242. FEMALE GOTHIC cz. 5 – Matka-nowatorka Mary Wollstonecraft Shelley

       Ann Radcliffe umiera w 1823 roku, w tej samej dekadzie co inne autorki, które kształtowały Female Gothic na pierwszym etapie jego rozwoju, m.in. Sophia Lee, Charlotte Dacre czy eksperymentująca w jego zakresie Jane Austen[1].                   5 lat wcześniej anonimowo zostaje wydany Frankenstein; Or, The…

241. Courtney Love: The Real Story – recenzja

Dzisiaj krótki przerywnik od literatury gotyckiej. Na scenę wchodzi Courtney Love, Poppy Z. Brite i jej książka biograficzna – „Courtney Love: The Real Story”. Anglojęzyczna pozycja o Courtney Love – można powiedzieć, że książka podwójnie wykluczona… Bo najlepiej i znać język, i ją lubić. O ile z tym pierwszym nie ma problemu, to z tym…

240. FEMALE GOTHIC cz. 4 – Wokół sukcesu Ann Radcliffe

Zrekonstruowane w poprzednim rozdziale tło historyczno-społeczne gotycyzmu oraz żeńskiego jego odłamu wyjaśnia wstępnie niebywały sukces tego typu prozy.   Choć kojarzy się ona głównie z występowaniem elementów fantastycznych, lektura dzieł Ann Radcliffe – głównej sprawczyni Gothomanii na przełomie XVIII i XIX wieku – oraz lektura kilku poprzedzających ją autorek, rewiduje to przekonanie. Trzeba pamiętać, że powieści…